Konferencja będzie tłumaczona symultanicznie z angielskiego na włoski i z włoskiego na angielski

Formularz zapisów zamknięty

Organizatorzy

Wydział Nauk Społecznych

Patronaty medialne

Idea konferencji

Konferencja Dom na skale – aksjologia prawa dla Europy jutra wpisuje się w debatę o przyszłości kultury życia społecznego w wymiarze lokalnym oraz międzynarodowym. Elementem tej kultury jest jakość i kształt relacji międzyludzkich opisanych, regulowanych i chronionych przez prawo. Czy mają być one kształtowane na zasadzie arbitralnych ludzkich decyzji, czy też powinny odnaleźć zagubiony fundament, z którego wynikają? Rodzi się potrzeba dyskusji, czy taki fundament istnieje obiektywnie, a jeśli tak, to czy możliwe jest i w jakim zakresie zdefiniowanie jego treści lub przynajmniej wykazanie realnej potrzeby jego istnienia, by mógł stać się powszechnym punktem odniesienia przy tworzeniu, interpretowaniu oraz stosowaniu prawa. 


Choć głównym bohaterem debat będzie prawo, to jednak ujęte zostanie ono w sposób interdyscyplinarny. Punktem wyjścia będzie fakt społeczny w jego antropologicznym wymiarze, dalej środowisko intelektualne i duchowe, w którym od wieków istnienia Starego Kontynentu kształtują się relacje, a także poziom zagrożeń, który paradoksalnie sprowadza prawo do narzędzia burzącego lub niedostatecznie chroniącego harmonię relacji międzyludzkich w wymiarze państwa i kontynentu.  


Kontekst konferencji to basen Morza Śródziemnego, skąd najmocniej oddziaływały na kontynent i świat promienie kultury helleńskiej, rzymskiej i judeochrześcijańskiej. To przede wszystkim Rzym z jego teraźniejszością i przeszłością, laboratorium potęgi i upadku cywilizacji, kolebki europejskiej tożsamości w jego zrębach kulturowych, politycznych i prawnych. Miejscem konferencji jest Papieski Uniwersytet Św. Tomasza Angelicum, jedna z najznakomitszych uczelni, inspirująca się filozofią myśliciela wszechczasów św. Tomasza z Akwinu. Główny trzon konferencji poprzedzony zostanie dniem refleksji i skupienia w sanktuarium patrona Europy św. Benedykta w Subiaco.  


Uczestnikami konferencji będą głównie prawnicy i filozofowie zaliczający się do najwybitniejszych współczesnych myślicieli i twórców: Chantal Delsol, Christian Hillgruber, András Lánczi, Elisa Grimi, Ivica Žižić, Roman Joch i inni. 


Konferencja adresowana jest do ludzi nauki działających szczególnie na gruncie prawa, filozofii, socjologii, ekonomii, polityki, etyki, ale także do wszystkich, którzy czerpią z tej wiedzy w działalności zawodowej i społecznej, przyczyniając się do współtworzenia zrębów współczesnego świata.


Szczególnymi adresatami wydarzenia są studenci wszystkich rzymskich uczelni papieskich państwowych i prywatnych, a także ci, którzy zechcą przybyć do Wiecznego Miasta z innych części kontynentu.  


Potrzeba konferencji rodzi się z troski o przyszłość Europy, która aby przetrwać, musi na nowo odkryć swoją tożsamość oraz osadzić ją na pewnych fundamentach wartości trwałych i niezmiennych, zapisanych w odwiecznym porządku świata, do którego przynależy. Ich istnienie i poznanie leży w interesie wszystkich - zarówno obecnych, jak i przyszłych pokoleń. 


Organizatorami konferencji są  Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris oraz  Papieski Uniwersytet Św. Tomasza w Rzymie, Wydział Nauk Społecznych.


Dołącz do wydarzenia na facebooku. Kliknij TUTAJ


Prelegenci

Chantal Delsol

Roman Joch

Christian Hillgruber

Kard. Zenon Grocholewski

András Lánczi 

SER Mons. Artur Miziński 

Jarosław Krzewicki

Jerzy Kwaśniewski

Tymoteusz Zych

Paweł Lisicki

Elisa Grimi

Jonathan  Price

Ivica Žižić

Artur Kotowski

Alejandro Crosthwaite

 SER Juan Ignacio Arrieta

Krzysztof Szczucki

Benjamin Harnwell

Łukasz Warzecha

Joanna Lemańska

Beata Kempa

Grzegorz Górny

Luigi Troiani

Program

Msza św. inaugurująca konferencję odbędzie się przy grobie św. Jana Pawła II   28 listopada o godz. 8:45 - Bazylika św. Piotra . Nabożeństwu przewodniczył będzie i kazanie wygłosi kard. Gerhard Ludwig Müller.


Piątek, 29 listopada 2019

9.00 Rejestracja uczestników


TOŻSAMOŚĆ 9.30 – 14.oo

Moderator: O. Alejandro Crosthwaite OP

1. Jaroslaw Krzewicki, Wpływ chrześcijaństwa na rozwój prawa w Europie.

2. Jonathan Price, Czy konsensus, równość i autonomia mogą zagwarantować praworządność?

3. Paweł Lisicki, Dlaczego wciąż przegrywamy? Chrześcijanie w obronie prawa naturalnego.


Przerwa kawowa


Prowadzący: Bp Artur Miziński

4. Elisa Grimi, Czy możliwe jest prawo aksjologicznie niezależne?

5. Luigi Troiani,  Polityka i prawo w Europie, między legalnością a praktyką.

6. Tymoteusz Zych, Prawa człowieka przeciw człowiekowi? Konsekwencje nieporozumień na temat godności ludzkiej.


Lunch – 14.00 - 15.00


POMOCNICZOŚĆ 15.00 - 18.00

Moderator: Łukasz Warzecha

1. Roman Joch , Prawo naturalne, liberalna demokracja oraz pozytywizm prawny.

2. Andras Lanczi, Współczesne problemy w stanowieniu prawa.

3. Artur Kotowski, Problemy dotyczące interpretacji prawa na gruncie chrześcijańskiej aksjologii.

4. István Kovács, Prawa człowieka -  solidny fundament czy atrakcyjna fikcja?


Przerwa kawowa


5. Beata Kempa, Aksjologia prawa a demokracja.

6. Jerzy Kwaśniewski, Aksjologia prawa - uniwersalne normy w dobie ciągle zmieniających się standardów.

7. Joanna Lemańska, Problem stosowania prawa na gruncie pozytywizmu prawnego, dylematy sędziego, sądowe paradoksy.


Sobota, 30 listopada 2019

 

SOLIDARNOŚĆ 9-30 – 14.00

1. Chantal Delsol, "Po chrześcijaństwie "

2. Ivica Zizic, Jaki ethos dla Europy? U chrześcijańskich korzeni europejskiej kultury.

3. Christian Hillgruber, Godność człowieka jako kategoria prawna. Wkład do europejskiej kultury.


Przerwa kawowa


Prowadzący : Grzegorz Górny

4. Bp Juan Ignacio Arrieta, Reforma prawa papieża Franciszka.

5. Krzysztof Szczucki, Antropologia i etyka u podstaw stanowienia prawa.

6. Benjamin Harnwell, Nieskuteczność prawa a płynność granic – życie pod ochroną.

7. Bartosz Zalewski, Odkrywanie czy tworzenie prawa? Między prawem a polityką.


Lunch, 13.00-14.00


Praca w grupach 14.00-17.00


1. Współczesne problemy filozofii prawa – dominacja  postpozytywizmu, czy renesans koncepcji prawa naturalnego? 

2. Ochrona życia od poczęcia do naturalnej śmierci – wyzwania i  perspektywy. 

3. Między tronem a ołtarzem. Chrześcijańskie zaangażowanie w  propagowanie aksjologii prawa. 

4. Ochrona rodziny w prawie międzynarodowym - czy Europa potrzebuje  Konwencji Praw Rodziny?


17.00-18.00

Podsumowanie


Wesprzyj nas

Ordo Iuris Instytut na Rzecz Kultury Prawnej razem z Papieskim Uniwersytetem Św. Tomasza z Akwinu Angelicum w Rzymie podjęli się organizacji dużej interdyscyplinarnej konferencji “Dom na skale – aksjologia prawa dla Europy jutra”. Dlaczego? Bo uważamy, że Europa musi na nowo odkryć swoją tożsamość oraz osadzić ją na mocnych wartościach, trwałych i niezmiennych, zapisanych w odwiecznym porządku świata.


To warunek przetrwania Europy. To ważne zarówno obecnych, jak i przyszłych pokoleń. Nasz cel to wyznaczenie punktu zwrotnego dla przyszłych pokoleń Europejczyków, także poprzez upowszechnienie wniosków z tej konferencji. To dlatego uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne. Zakładamy, że to zachęci szerokie grono zainteresowanych do uczestnictwa w tym unikalnym wydarzeniu.


Jednocześnie chcemy podkreślić, że Ordo Iuris nie korzysta z publicznego finansowania działalności Instytutu. Utrzymujemy się wyłącznie z prywatnych darowizn. To oznacza także, że koszty konferencji i uczestnictwa w niej naszych gości są pokrywane z bieżącej działalności Instytutu. Szacujemy, że koszty uczestnictwa przypadające na jedną osobę sięgają 55 euro.


Dla profesjonalnego przeprowadzenia konferencji potrzebujemy pokryć jeszcze koszty organizacji konferencji związane z przelotami i zakwaterowaniem prelegentów, obsługą techniczną, tłumaczeniami i cateringiem.


Prosimy o wsparcie organizacji tego unikalnego wydarzenia „Dom na Skale - aksjologia prawa dla Europy jutra” kwotą 55 euro lub inną dowolną kwotą. Wsparcie można przekazać w następujący sposób:


Bardzo dziękujemy za Państwa zaangażowanie!


Materiały promocyjne do pobrania

Zapraszamy do pobierania materiałów promujących konferencję.


Pod tym LINKIEM mogą Państwo pobrać plakat po angielsku, polsku i włosku w wersji do druku oraz digital.

Pod tym LINKIEM mogą Państwo pobrać ulotkę po angielsku, polsku i włosku w wersji do druku oraz digital.

Pod tym LINKIEM mogą Państwo pobrać grafikę - post na social media po angielsku, polsku i włosku.


© COPYRIGHT BY ORDO IURIS AND ANGELICUM 2019. ALL RIGHTS RESERVERD